Hulpmiddelen


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie hulpmiddelen | HTML- en CSS-editors | Validators | Linkcheckers | Browsers | FTP-programma's | Grafische programma's


Introductie Hulpmiddelen

In dit onderdeel is een korte beschrijving opgenomen van programma's, die je kunt gebruiken bij het bouwen van een website. Aan de orde komen:

  • HTML- en CSS-editors: gebruik je om de HTML-documenten en stylesheets te maken.
  • Validators: zijn er om te controleren of de gebruikte code correct is en de documenten aan de officiële standaarden voldoen.
  • Linkcheckers: zijn handig om te controleren of alle opgenomen hyperlinks kloppen.
  • Browsers: gebruik je om te zien hoe de HTML-documenten in verschillende situaties worden weergegeven.
  • FTP-programma's: zijn nodig om de HTML-documenten en andere bestanden te uploaden naar de server van je provider.
  • Grafische programma's: gebruik je als je afbeeldingen moet maken of bewerken, of als je met image maps werkt.

Bij de verschillende onderdelen is niet gestreefd naar volledigheid. Uit de veelheid aan (goede) programma's is slechts een zeer beperkte selectie opgenomen en dan veelal nog alleen voor Windows-systemen.


Vervolg: HTML- en CSS-editorsInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (http://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2016 Hans de Jong
Laatste wijziging: 10 januari 2010