Hulpmiddelen


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie hulpmiddelen | HTML- en CSS-editors | Validators | Linkcheckers | Browsers | FTP-programma's | Grafische programma's


Validators

Om er achter te komen of je de HTML-code correct hebt opgenomen, is het verstandig je HTML-documenten altijd voor publicatie te controleren. Je kunt dat doen met een online validator, maar ook een programma voor offline controle gebruiken. Het programma A Real Validator is een echte validator. Dat wil zeggen dat de HTML-code op dezelfde wijze wordt gecontroleerd als een online validator. Dat wordt gedaan door gebruik te maken van officiële door het W3C voor de verschillende HTML-versies opgestelde "document type definitions" (DTD; zie ook de beschrijving van de DOCTYPE-declaratie). Voor offline controle kunnen ook CSE HTML Validator en HTML Tidy gebruikt worden. Omdat de controle niet plaatsvindt op basis van een officiële DTD, zijn dit soort programma's over het algemeen minder nauwkeurig waar het gaat om het juiste gebruik van de HTML-code. Zo zien ze soms fouten over het hoofd, of komen ze met valse foutmeldingen. Vaak bieden deze programma's echter wel extra mogelijkheden, bijvoorbeeld bij het corrigeren van de gevonden fouten.

A Real Validator

Het al wat oudere shareware programma A Real Validator maakt bij de controle van de HTML-code gebruik van officiële door het W3C opgestelde "document type definitions" (t/m HTML 4.01) en levert daardoor zeer betrouwbare resultaten. Het programma is ontwikkeld door de maker van de online validator WDG HTML Validator. Meerdere documenten, al dan niet gedefinieerd in een project, kunnen tegelijkertijd gecontroleerd worden. De foutmeldingen worden op een gebruiksvriendelijke wijze weergegeven, met waar nodig verwijzingen naar toelichting in help-bestanden. Naar wens kunnen nieuwe of eigen DTD's toegevoegd worden.
Meer informatie vind je op de site van A Real Validator.

CSE HTML Validator

Een veel gebruikt programma voor offline controle van de HTML-code is het programma CSE HTML Validator. Het programma maakt geen gebruik van door het W3C opgestelde "document type definitions" en de resultaten zijn daardoor een enkele keer wel eens minder nauwkeurig.
Van CSE HTML Validator zijn er twee versies: de gratis Lite en de shareware Professional. De Professional versie heeft een meer uitgebreide controle op de HTML-code dan de Lite versie. Daarnaast wordt in de Professional versie aangegeven welke van de gebruikte elementen of attributen geen deel uitmaken van HTML 4.0, browser-specifiek zijn, of niet ondersteund worden door de verschillende browsers.
In beide versies wordt binnen het programma een overzicht gegeven van de fouten en andere meldingen. Klik je op een fout of melding, dan spring je in de ingebouwde editor naar de juiste regel in het HTML-document en kun je direct de noodzakelijke wijzigingen aanbrengen.
Meer informatie: AI Internet Solutions.

HTML Tidy

Het gratis programma HTML Tidy beschikt niet over een eigen Windows schil en moet in een DOS-box worden uitgevoerd. Het programma controleert op fouten in de HTML-code en schrijft het resultaat weg in een tekstbestand. Indien gewenst kun je de fouten ook direct laten corrigeren, maar je moet er dan wel op bedacht zijn, dat de lay-out van het brondocument ook zal wijzigen.
Als alternatief voor het werken in een DOS-box kun je gebruik maken van een HTML-editor, waarin HTML Tidy geïntegreerd is. Dat is het geval met HomeSite (vanaf versie 4.5), maar bijvoorbeeld ook met de gratis HTML-editors 1st Page 2000 en HTML-Kit.
Meer informatie vind je op de site van HTML Tidy.


Vervolg: Linkcheckers



Inhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (http://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2016 Hans de Jong
Laatste wijziging: 11 juni 2015