Deze paragraaf bevat drie inline elementen en een los stuk tekst. De boxen van de inline elementen worden in horizontale richting achter elkaar geplaatst. Indien een inline box niet op een regel past, wordt deze opgesplitst in meerdere delen. Tekst welke niet tot de inhoud van een inline element behoort, genereert een "anonieme" inline box.