Gebruikte code in voorbeeld stylesheet


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<HTML LANG="nl">
<HEAD>

<TITLE>Voorbeeld stylesheets</TITLE>

<META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1">
<META HTTP-EQUIV="content-style-type" CONTENT="text/css">

<META NAME="robots" CONTENT="noindex, nofollow">

<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY        { font-size: 13px; font-family: sans-serif;
           text-align: justify; }
.titel       { font-weight: bold; font-size: 120px;
           font-family: sans-serif; color: #FFFFFF;
           text-align: center; margin: 5px; }
A:link       { color: #FFFF00; background-color: #336699;
           font-weight: bold; text-decoration: none; }
A:visited     { color: #FFFF00; background-color: #336699;
           font-weight: bold; text-decoration: none; }
A:hover      { color: #336699; background-color: #FFFF00;
           font-weight: bold; text-decoration: none; }
UL         { list-style-type: disc; 
           list-style-position: inside;
           margin-left: 0px; padding-left: 0px; }
.lijstintekstonder { margin-bottom: 0px; }
.lijstintekstboven { margin-top: 0px; }
.kader       { padding: 5px; border: solid 1px #FFFFFF;
           margin-top: 10px; }
-->
</STYLE>

</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#336699" TEXT="#FFFFFF" LINK="#FFFF00" VLINK="#FF0000" ALINK="#FF0000">

<H1 ALIGN="center" CLASS="titel">CSS</H1>

<P CLASS="lijstintekstonder">Met behulp van Cascading Style Sheets kun je stijlen defini&euml;ren voor de opmaak van (delen van) een HTML-document. Mogelijkheden zijn er onder meer voor:</P>

<UL CLASS="lijstintekstboven">
<LI>de grootte, het lettertype, de letterstijl, de decoratie en de uitlijning van tekst</LI>
<LI>kleur en achtergrond van elementen</LI>
<LI>meer of minder ruimte om of binnen een element</LI>
<LI>een rand om een element</LI>
<LI>de weergave van lijsten</LI>
<LI>de breedte en hoogte van elementen</LI>
<LI>de positie van elementen.</LI>
</UL>

<P CLASS="kader">Stylesheets worden ondersteund door <A HREF="http://www.microsoft.com/windows/ie/default.htm">Microsoft Internet Explorer</A> (vanaf versie 3.0), <A HREF="http://channels.netscape.com/ns/browsers/default.jsp">Netscape Navigator</A> (vanaf versie 4.0), <A HREF="http://www.mozilla-europe.org/nl/">Mozilla</A>, <A HREF="http://www.mozilla-europe.org/nl/">Firefox</A> en <A HREF="http://www.opera.com">Opera</A> (vanaf versie 3.5).</P>

<P><BR>
</P>

</BODY>
</HTML>