In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de line-height eigenschap met de waarde 1.2em. Bij een lettergrootte van 10pt is de regelafstand daardoor 12pt.

Een child element erft de berekende waarde en ondanks de kleinere lettergrootte van 8pt blijft de regelafstand dus 12pt.