Van deze paragraaf zijn de marges links en rechts met 30 points verschoven