In dit voorbeeld wordt de overflow eigenschap gebruikt met de waarde hidden. De inhoud wordt slechts weergegeven voorzover deze de hoogte en breedte niet te boven gaat.