Standaard wordt de inhoud van de cel langs de linkerrand uitgelijnd.
Met text-align: left wordt de inhoud van de cel langs de linkerrand uitgelijnd.
Met text-align: center wordt de inhoud gecentreerd.
Met text-align: right wordt de inhoud van de cel langs de rechterrand uitgelijnd.
Met text-align: justify wordt de inhoud van de cel zowel links als rechts uitgelijnd.