Voor beide cellen op deze rij is de vertical-align eigenschap met de waarde baseline gebruikt. De grotere tekst in de tweede cel bepaalt de plaats van de basislijn. baseline