Met padding: 10px wordt aan alle zijden 10 pixels vrijgehouden tussen de inhoud en de rand van de cel.
Met padding: 20px 10px wordt boven en beneden 20 pixels en links en rechts 10 pixels vrijgehouden tussen de inhoud en de rand van de cel.