Voor dit P element is voor de border-left eigenschap geen waarde voor de stijl opgenomen. De beginwaarde none wordt aangehouden.