Voor dit P element is voor de border-top eigenschap geen waarde voor de breedte opgenomen. De beginwaarde medium wordt aangehouden.