Hier zijn alleen waarden voor de grootte en de font-familie opgenomen

Hier is de waarde voor de grootte gecombineerd met de waarde voor de regelhoogte