Omdat in een stijlblok voor het P element font: 13px sans-serif is gedefinieerd, wordt deze tekst in een gewoon schreefloos lettertype weergegeven.

Hoewel in het stijlblok voor het BLOCKQUOTE element font: italic 13px sans-serif is gedefinieerd, wordt deze tekst vanwege de voor P gedefinieerde stijl nog steeds in een gewoon schreefloos lettertype weergegeven.

Pas als voor het P element font: inherit is opgenomen, wordt de tekst in de voor het BLOCKQUOTE element gedefinieerde stijl weergegeven. Dat is dus cursief.