Voor dit P element is de padding-left eigenschap niet gebruikt.

Voor dit P element is de padding-left eigenschap gebruikt met de waarde 20px.

Voor dit P element is de padding-left eigenschap gebruikt met de waarde 2.5em.