Voor dit P element is de padding-left eigenschap gebruikt met de waarde 25%.