Omdat in een stijlblok voor het B element text-decoration: underline is gedefinieerd, wordt tekst welke vet wordt weergegeven onderstreept.

Als voor een specifiek B element text-decoration: none is opgenomen, wordt de ingesloten tekst wel in vet weergegeven, maar niet onderstreept.