Onder de ingesloten afbeelding moet de onderstreping doorlopen.