Omdat in een stijlblok voor het B element text-decoration: underline is gedefinieerd, wordt tekst welke vet wordt weergegeven onderstreept.

Als voor een specifiek B element text-decoration: inherit is opgenomen, erft het de stijl van het parent element P en wordt tekst welke vet wordt weergegeven, niet onderstreept.