Voor dit P element is de text-transform eigenschap niet gebruikt.

Voor dit P element is text-transform: uppercase gebruikt. De tekst wordt weergegeven in hoofdletters, behalve het deel waarvoor text-transform: none geldt.