Voor dit P element geldt word-spacing: -0.2em. Omdat in een stijlblok voor het B element word-spacing: 0.3em is opgenomen, heeft tekst welke vet wordt weergegeven een grotere tussenruimte.

Voor dit P element geldt word-spacing: -0.2em. Met text-transform: inherit erft het B element de stijl van het parent element P en heeft tekst welke vet wordt weergegeven geen grotere tussenruimte.