ActiveBorder   De rand van het actieve venster
ActiveCaption   De titelbalk van het actieve venster
AppWorkspace   De achtergrond van de werkruimte van een programma (dat meerdere documentvensters bevat)
Background   De achtergrond van het bureaublad (de desktop)
ButtonFace   Een drie-dimensionaal weergegeven element
ButtonHighlight   De lichte schaduwrand langs drie-dimensionaal weergegeven elementen (links en boven)
ButtonShadow   De donkere schaduwrand langs drie-dimensionaal weergegeven elementen (rechts en onder)
ButtonText   De tekst op een knop
CaptionText   De tekst in de titelbalk van het actieve venster
GrayText   Geblokkeerde tekst (bijvoorbeeld een menu-item dat niet gekozen kan worden)
Highlight   De achtergrond van geselecteerde onderdelen (bijvoorbeeld in een menu of keuzelijst)
HighlightText   De tekst van geselecteerde onderdelen
InactiveBorder   De rand van een niet actief venster
InactiveCaption   De titelbalk van een niet actief venster
InactiveCaptionText   De tekst in de titelbalk van een niet actief venster
InfoBackground   De achtergrond van een tooltip
InfoText   De tekst in een tooltip
Menu   De achtergrond van een menu
MenuText   De tekst in een menu
Scrollbar   Het niet bewegende deel van een schuifbalk
ThreeDDarkShadow   De donkere rand langs drie-dimensionaal weergegeven elementen
ThreeDFace   Een drie-dimensionaal weergegeven element
ThreeDHighLight   De lichte schaduwrand langs drie-dimensionaal weergegeven elementen
ThreeDLightShadow   De lichte rand langs drie-dimensionaal weergegeven elementen
ThreeDShadow   De donkere schaduwrand langs drie-dimensionaal weergegeven elementen
Window   De achtergrond van een venster
WindowFrame   De rand van een venster
WindowText   De tekst in een venster