Met SCROLLAMOUNT="5" verschuift de tekst weinig

Met SCROLLAMOUNT="20" verschuift de tekst veel