Met SCROLLDELAY="60" verschuift de tekst snel

Met SCROLLDELAY="150" verschuift de tekst langzaam