In dit voorbeeld zijn de volgende stijleigenschappen gebruikt:

De lijst is daardoor zonder inspringen geplaatst in de tekst.