Bij de opmaak van deze paragraaf is gebruik gemaakt van Cascading Style Sheets, welke uitgebreid in deze handleiding worden beschreven.