Voor dit document zijn kleuren voor de volgende attributen van het BODY element gedefinieerd: BGCOLOR, TEXT, LINK, VLINK en ALINK attribuut.

Volgend document