HTML Weergave tekst


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie weergave tekst | Fysieke tekstopmaak-elementen | Logische tekstopmaak-elementen | Lettertypen | Basislettertype | Het gebruik van stijlen | Afkortingen | Revisie-informatie | Citeren | Woordafbreken | Tekst bij elkaar houden

Gerelateerde elementen: ABBR | ACRONYM | B | BASEFONT | BIG | BLINK | CITE | CODE | DEL | DFN | EM | FONT | I | INS | KBD | NOBR | Q | S | SAMP | SMALL | STRIKE | STRONG | SUB | SUP | TT | U | VAR


Tekst bij elkaar houden

Soms wil je voorkomen dat er op een bepaalde plaats een overgang is naar een nieuwe regel. Je zou dan gebruik kunnen maken van het NOBR element. De door dit element ingesloten tekst mag door de browser niet worden afgebroken en moet dus op één regel geplaatst worden.

In het volgende code wordt het NOBR element gebruikt om te voorkomen dat de omschrijving van een hyperlink wordt afgebroken:

<A HREF="http://www.handleidinghtml.nl"><NOBR>Handleiding HTML</NOBR></A>

Het NOBR element maakt geen deel uit van een HTML-specificatie. Wanneer je wilt voorkomen dat je documenten foutmeldingen opleveren bij de validatie van de HTML-code, dan kun je dit elementen dus beter niet toepassen. Er zijn echter twee goede alternatieven.

Het eerste alternatief voor het NOBR element is het gebruik maken van het speciale teken &nbsp; (non-breaking space, ofwel niet-afbrekende spatie). Wanneer je dit speciale teken zonder verdere spaties tussen twee woorden plaatst, dan worden deze woorden samen als één woord gezien en wordt er tussenin niet afgebroken.

<A HREF="http://www.handleidinghtml.nl">Handleiding HTML</A>

<A HREF="http://www.handleidinghtml.nl">Handleiding&nbsp;HTML</A>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld tekst bijeen houden

Bij het tweede alternatief voor het NOBR element maak je gebruik van stylesheets. Voor het deel van de tekst dat niet afgebroken mag worden, definieer je een stijl met de white-space eigenschap, die je de waarde nowrap geeft.

<A HREF="http://www.handleidinghtml.nl">Handleiding HTML</A>

<A HREF="http://www.handleidinghtml.nl" STYLE="white-space: nowrap;">Handleiding HTML</A>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld tekst bijeen houden

Wanneer je gebruik maakt van één van de beschreven mogelijkheden om tekst bij elkaar te houden, is het verstandig dat alleen te doen voor korte stukken tekst. Daarmee voorkom je, dat de bezoeker genoodzaakt wordt de horizontale schuifbalk te moeten gebruiken om alle tekst te kunnen lezen.

De mogelijkheid met &nbsp; wordt door alle browsers ondersteund, die met behulp de stijleigenschap white-space alleen door Microsoft Internet Explorer 5.5 en hoger, Netscape Navigator 6 en hoger, Opera 4.0 en hoger en door Mozilla en Firefox.


Een aantal browsers zien woorden met een koppelteken als één woord, dat aan het eind van de regel niet mag worden afgebroken. Microsoft Internet Explorer en Opera 6.0 en hoger breken woorden met een koppelteken die niet geheel op een regel passen, daarentegen na het streepje wel af. Wanneer je dat wilt voorkomen, dan kun je uiteraard gebruik maken van de hiervoor beschreven oplossing om met behulp van een stylesheet tekst bij elkaar te houden. Als alternatief wordt het gewone koppelteken ook wel vervangen door een niet-afbrekend koppelteken (non-breaking hyphen). De code voor dat speciale karakter is in decimale notatie &#8209; en in hexadecimale Unicode notatie &#x2011;.

niet-afbrekende

niet&#8209;afbrekende

niet&#x2011;afbrekende

<SPAN STYLE="white-space: nowrap;">niet-afbrekende</SPAN>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de weergave door Microsoft Internet Explorer 7.0.

Voorbeeld tekst bijeen houden

De code voor het niet-afbrekende koppelteken wordt alleen ondersteund door Microsoft Internet Explorer 5.5 en hoger, Netscape Navigator 7.0 en hoger, Mozilla, Firefox en Opera 7.2 en hoger. Browsers die &#8209; en &#x2011; niet kennen, geven helemaal geen streepje weer, maar laten in plaats ervan bijvoorbeeld een vraagteken of een open rechthoek zien. Je moet er verder rekening mee houden, dat het niet alleen af van de browser afhangt of &#8209; en &#x2011; worden weergeven, maar ook van de combinatie browser, systeem en geïnstalleerde lettertypen (in een testsituatie op een Windows 98SE systeem geeft Opera 7.2 en hoger het niet-afbrekende koppelteken niet weer, terwijl de eerder genoemde versies van Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla en Firefox dat op hetzelfde systeem wel doen). Voorzichtigheid bij het gebruik van het niet-afbrekende koppelteken is dus geboden.Inhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 23 juni 2007