Spelregels


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Copyright

Het eigendom en copyright van de Handleiding HTML berust bij Hans de Jong.

Het is niet toegestaan:

  • de Handleiding HTML geheel of gedeeltelijk door plaatsing op een andere site via internet toegankelijk te maken
  • de Handleiding HTML via internet te verspreiden

Zonder schriftelijke toestemming van de auteur is het niet toegestaan:

  • de Handleiding HTML geheel of gedeeltelijk over te nemen en in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen
  • de Handleiding HTML door plaatsing op een intranet toegankelijk te maken
  • de Handleiding HTML op CD-Rom of op een andere drager te verspreiden
  • de Handleiding HTML te gebruiken voor cursussen of opleidingen
  • op commerciële wijze gebruik te maken van de Handleiding HTML.


Aansprakelijkheid

Geprobeerd wordt in de Handleiding HTML zo correct mogelijke informatie te geven. De auteur kan evenwel niet garanderen dat de informatie in alle gevallen juist is. In het bijzonder geldt dit voor de aangegeven ondersteuning door de verschillende browsers van beschreven mogelijkheden, HTML-elementen en CSS-eigenschappen.
De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de gegeven informatie, noch voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de Handleiding HTML.Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 13 januari 2021