Handleiding HTML

Trefwoordenregister


HTML HTML (HyperText Markup Language) is de taal waarmee je webpagina's maakt. In deze handleiding worden de mogelijkheden van HTML uitgebreid toegelicht en van voorbeelden voorzien. Daarnaast is een beschrijving opgenomen van de HTML-elementen.

Introductie in HTML | Inhoud HTML | HTML-elementen
CSS Met CSS (Cascading Style Sheets) heb je een groot aantal mogelijkheden om de presentatie van HTML-documenten te beïnvloeden. Naast een algemene toelichting is in deze handleiding een beschrijving opgenomen van de CSS-eigenschappen, voorzien van vele voorbeelden en informatie over de ondersteuning door browsers.

Introductie in CSS | Inhoud CSS | CSS-eigenschappenCopyright © 1995-2024 Hans de Jong

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze ook en/of commercieel gebruik van de Handleiding HTML alleen na toestemming van de auteur. Zie ook de copyright bepalingen.
Aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de Handleiding HTML wordt uitgesloten.

Website:   https://www.handleidinghtml.nl/

Laatste wijziging: 15 juni 2024

HTML-validator CSS-validator