HTML   Elementen


Handleiding HTML Legenda | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


In onderstaand overzicht zijn de elementen opgenomen, die met de bijbehorende attributen in deze handleiding worden beschreven.
Uitleg over de beschrijving van de elementen wordt gegeven in de legenda.

A
ABBR
ACRONYM
ADDRESS
APPLET
AREA
B
BASE
BASEFONT
BDO
BGSOUND
BIG
BLINK
BLOCKQUOTE
BODY
BR
BUTTON
CAPTION
CENTER
CITE
CODE
COL
COLGROUP
DD
DEL
DFN
DIR
DIV
DL
DT
EM
EMBED
FIELDSET
FONT
FORM
FRAME
FRAMESET
HEAD
HR
HTML
Hx
I
IFRAME
IMG
INPUT
INS
ISINDEX
KBD
LABEL
LEGEND
LI
LINK
MAP
MARQUEE
MENU
META
MULTICOL
NOBR
NOEMBED
NOFRAMES
NOSCRIPT
OBJECT
OL
OPTGROUP
OPTION
P
PARAM
PRE
Q
S
SAMP
SCRIPT
SELECT
SMALL
SPAN
STRIKE
STRONG
STYLE
SUB
SUP
TABLE
TBODY
TD
TEXTAREA
TFOOT
TH
THEAD
TITLE
TR
TT
U
UL
VAR
WBR

!DOCTYPE


Niet beschreven zijn de volgende elementen (zie ook het onderdeel HTML-specificaties):

ILAYER
KEYGEN
LAYER
LISTING
NOLAYER
PLAINTEXT
SPACER
XMPLegenda | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 23 juni 2007