HTML beschrijving element DL


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het DL element wordt het volgende attribuut beschreven: COMPACT.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het DL element wordt toegelicht in het onderdeel Lijsten in de Handleiding HTML.


DL


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het DL element definieert het begin en einde van een definitielijst, welke bestaat uit termen en bijbehorende beschrijvingen.
De opbouw is:

<DL>
..
</DL>


Elk term wordt gedefinieerd met behulp van het DT element, een beschrijving met het DD element. De volgorde waarin de elementen DT en DD geplaatst worden maakt in principe niet uit, maar het ligt voor de hand ze te gebruiken in paren van eerst een DT element en vervolgens een DD element. De term staat op de ene regel, terwijl de definitie ingesprongen op de volgende regel wordt weergegeven.
Lijsten kunnen genest worden: in elk DD element kunnen één of meer andere lijsten opgenomen worden.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: één of meer DT en DD elementen
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH;
Vereiste attributen: -
COMPACT


HTML 3.2
IE 4.0
NN (1.1)
MOZ -
FF -
OP -
Indien de termen kort zijn, kan het COMPACT attribuut ervoor zorgen dat term en definitie op dezelfde regel komen te staan.
De opbouw is:

<DL COMPACT>
..
</DL>


In HTML 4.0 heeft het COMPACT attribuut het label afgekeurd gekregen. Het wordt niet meer ondersteund door Netscape Navigator 6.0 en hoger.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004