HTML beschrijving element MAP


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het MAP element wordt het volgende attribuut beschreven: NAME.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het MAP element wordt toegelicht in het onderdeel Afbeeldingen en image maps in de Handleiding HTML.


MAP


HTML 3.2
IE 1.0
NN 2.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het MAP element markeert het begin en einde van de beschrijving van de verschillende gebieden in een client-side image map. Deze beschrijving kan worden opgenomen in het HTML-document waarin de afbeelding staat, maar kan ook in een apart document geplaatst worden.
De opbouw is:

<MAP ..>

</MAP>


Aan het MAP element moet minimaal het NAME worden toegevoegd. Als inhoud heeft het MAP element over het algemeen één of meer AREA elementen.
Als alternatief kunnen binnen het MAP element ook één of meer elementen op blokniveau opgenomen. Bijvoorbeeld het P element met daarin voor elk gebied van de image map een A element met de attributen COORDS en SHAPE. Deze mogelijkheid wordt op dit moment echter alleen ondersteund door Netscape Navigator 6.0 en hoger, Mozilla en Firefox.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: één of meer AREA elementen, of één of meer elementen op blokniveau
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: NAME
NAME


HTML 3.2
IE 1.0
NN 2.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het NAME attribuut wordt de naam van de map vastgelegd. Deze moet corresponderen met de verwijzing, welke gebruikt wordt in het USEMAP attribuut van het IMG element.
De opbouw is:

<MAP NAME="naam" ..>

</MAP>


De naam is hoofdletterongevoelig. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt of de naam in hoofdletters of in kleine letters wordt geschreven.
De attributen NAME en ID mogen alleen gelijktijdig voor hetzelfde MAP element worden gebruikt, indien ze dezelfde waarde hebben.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004