HTML beschrijving element LEGEND


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het LEGEND element worden de volgende attributen beschreven: ACCESSKEY en ALIGN.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het LEGEND element wordt toegelicht in het onderdeel Formulieren in de Handleiding HTML.


LEGEND


HTML 4.0
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.0
Het LEGEND element kan in een formulier gebruikt worden om een bijschrift te plaatsen bij het kader dat gemaakt is met het FIELDSET element.
De opbouw is:

<LEGEND> </LEGEND>

Het LEGEND element wordt als eerste onderdeel van het FIELDSET element opgenomen. Het mag alleen inline inhoud en elementen bevatten.
In browsers die het LEGEND element niet ondersteunen, wordt alleen de inhoud weergegeven. Om te voorkomen dat deze inhoud als onderdeel van een ander element op blokniveau (in het bijzonder P) wordt weergegeven, wordt aangeraden de aan het FIELDSET element voorafgaande elementen op blokniveau te sluiten (door bijvoorbeeld altijd </P> te gebruiken).

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: FIELDSET
Vereiste attributen: -
ACCESSKEY


HTML 4.0
IE 4.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het ACCESSKEY attribuut kan gebruikt worden om een sneltoets aan het LEGEND element toe te wijzen en daarmee de gebruiker direct vanaf het toetsenbord toegang te geven tot het eerste control, dat onderdeel uitmaakt van de groep die gevormd is door het FIELDSET element. Gebruik van de sneltoets geeft het control de focus (activeert het), waarna de gebruiker bijvoorbeeld in het geval van een tekstveld tekst kan invoeren.
De opbouw is:

<LEGEND ACCESSKEY="waarde"> </LEGEND>

De waarde is een enkel karakter (uit het document karakterset), waarbij hoofdletters en kleine letters niet als verschillend gezien worden.
Om het control te activeren moet in de meeste browsers de Alt-toets (op Windows systemen) of de Ctrl-toets (op Macintosh systemen) ingedrukt worden in combinatie met de toets van het aangegeven karakter. Opera hanteert een afwijkende procedure: eerst moet met de toetscombinatie Shift + Esc de werking van het ACCESSKEY attribuut geactiveerd worden, pas daarna kan de toets van het aangewezen karakter worden ingedrukt. In Firefox 2.0 is de toetscombinatie (om verwarring met de sneltoetsen uit het menu van de browser te voorkomen) gewijzigd in Shift, Alt en het aangegeven karakter.
Om de gebruiker attent te maken van de sneltoets is het verstandig deze in de tekst of een label te vermelden.

Microsoft Internet Explorer 4 en hoger geeft de focus aan het eerste control binnen het FIELDSET element. Indien het eerste control echter deel uitmaakt van een groep aankruisvakjes of keuzerondjes en één daarvan het attribuut CHECKED heeft, dan krijgt dat geselecteerde control in Microsoft Internet Explorer 5 en hoger de focus.
ALIGN


HTML 4.0
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -
Met het ALIGN attribuut kan bepaald worden op welke plaats het bijschrift moet komen te staan.
De opbouw is:

<LEGEND ALIGN="waarde"> </LEGEND>

Mogelijke waarden zijn:
  • top: het bijschrift wordt boven het kader geplaatst (de standaardwaarde).
  • bottom: het bijschrift wordt onder het kader geplaatst.
  • left: het bijschrift wordt links van het kader geplaatst.
  • right: het bijschrift wordt rechts van het kader geplaatst.
Standaard wordt het bijschrift in de linker bovenhoek van het kader geplaatst. Door Microsoft Internet Explorer, Mozilla en Netscape Navigator 6.0 en hoger worden daarnaast alleen de waarden "right" en "center" ondersteund (de laatste mogelijkheid maakt geen deel uit van HTML 4.0). Bij de meeste browsers wordt bij deze waarden uitgegaan van de breedte het kader. Bij ALIGN="right" wordt het bijschrift dus in de rechter bovenhoek van het kader geplaatst. Netscape Navigator 6 daarentegen lijnt het bijschrift uit met de inhoud van het kader. Als het kader breder is dan de tekst erin, komt het bijschrift daardoor niet in het midden of in de rechter bovenhoek van het kader te staan, maar meer naar links.

In HTML 4.0 heeft het ALIGN attribuut het label afgekeurd gekregen. Er is op dit moment geen alternatief met behulp van stijlen. Het gebruik van afgekeurde elementen en attributen blijft voorlopig echter nog toegestaan.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 29 maart 2008