HTML beschrijving element FIELDSET


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het FIELDSET element wordt toegelicht in het onderdeel Formulieren in de Handleiding HTML.


FIELDSET


HTML 4.0
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Het FIELDSET element kan gebruikt worden om een aantal (bijvoorbeeld thematisch gerelateerde) controls van een formulier te groeperen door er een kader om te plaatsen.
De opbouw is:

<FIELDSET>

</FIELDSET>


In het FIELDSET element moet als eerste het LEGEND element worden opgenomen. Daarna kunnen zowel inline elementen als elementen op blokniveau volgen. Het FIELDSET element mag weer een nieuw FIELDSET element bevatten.

Door Opera 4 en 5 wordt het kader alleen geplaatst, als een stijl voor de rand is gedefinieerd met de eigenschappen border-style of border.
De meeste browsers plaatsen het kader over de volle beschikbare breedte (van bijvoorbeeld het venster of frame). Alleen Mozilla met versienummer lager dan 1.3 en Netscape Navigator met versienummer lager dan 7.1 beëindigen het kader direct na de laatste inhoud en de breedte kan ook niet beïnvloed worden door het definiëren van een stijl met de width eigenschap.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: een LEGEND element, gevolgd door nul of meer elementen op blokniveau of inline elementen
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005