HTML beschrijving element LI


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het LI element worden de volgende attributen beschreven: TYPE en VALUE.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het LI element wordt toegelicht in het onderdeel Lijsten in de Handleiding HTML.


LI


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het LI element definieert een item van een ongeordende of een geordende lijst.
De opbouw is:

<LI>omschrijving item</LI>

Het gebruik van de beëindiging van het LI element is niet verplicht, maar wordt ten behoeve van een inzichtelijke opbouw van het document wel aanbevolen.
Indien de tekst langer is dan op één regel past, wordt deze op de volgende regels ingesprongen weergegeven.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: niet verplicht
Inhoud: voor LI's welke opgenomen zijn in OL of UL: elementen op blokniveau en inline elementen;
voor LI's welke opgenomen zijn in DIR of MENU: inline elementen;
Mag zijn opgenomen in: DIR, MENU, OL en UL
Vereiste attributen: -
TYPE


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het TYPE attribuut bepaalt welke markering voor het betreffende item gebruikt wordt, in afwijking van hetgeen voor het UL of het OL element is gedefinieerd. De voor het item bepaalde markering geldt ook voor volgende items.
De opbouw is:

<LI TYPE="waarde"> </LI>

Ongeacht of het gaat om een ongeordende of een geordende lijst, kunnen de volgende waarden gebruikt worden:
  • disc: de markering is een dicht rondje
  • circle: de markering is een open rondje
  • square: de markering is een vierkant.
  • 1: de getallen 1, 2, 3, ...
  • a: de kleine letters a, b, c, ...
  • A: de grote letters A, B, C, ...
  • i: de kleine romeinse getallen i, ii, iii, ...
  • I: de grote romeinse getallen I, II, III, ...
Microsoft Internet Explorer ondersteunt de waarden "disc", "circle" en "square" niet in versie 1, 2 en 3.

In HTML 4.0 heeft het TYPE attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de list-style-type eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
VALUE


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het VALUE attribuut bepaalt het volgnummer dat het betreffende item op een geordende lijst krijgt. Dit volgnummer geldt als nieuwe startwaarde voor volgende items.
De opbouw is:

<LI VALUE="waarde"> </LI>

Ongeacht welk type markering wordt gebruikt, wordt de waarde weergegeven door middel van een getal (indien bijvoorbeeld gewerkt wordt met kleine letters, dan krijgt het item een "c" als volgnummer wanneer de waarde van het VALUE attribuut "3" is).

In HTML 4.0 heeft het VALUE attribuut het label afgekeurd gekregen. Er is op dit moment geen alternatief met behulp van stijlen. Het gebruik van afgekeurde elementen en attributen blijft voorlopig echter nog toegestaan.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005