HTML Lijsten


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie lijsten | Ongeordende lijst | Geordende lijst | Definitielijst | Het gebruik van stijlen

Gerelateerde elementen: DD | DIR | DL | DT | LI | MENU | OL | UL


Introductie lijsten

In HTML-documenten kun je verschillende soorten lijsten toepassen. De meest gebruikte zijn de ongeordende en de geordende lijst, daarnaast zijn er nog de definitielijst, de menulijst en de directorylijst.

In een ongeordende lijst zijn de items niet genummerd, maar hebben ze een symbool als markering. In een geordende lijst zijn de items genummerd met behulp van een getal of een letter. De ongeordende lijst wordt gedefinieerd met het element UL (unordered list) en de geordende lijst met het element OL (ordered list). Voor beide lijsten geldt dat een item wordt bepaald met het LI element. Met het TYPE attribuut kan de weergave van de markering vastgelegd worden. Bij de ongeordende lijst kan gekozen worden uit een drietal symbolen (disc, circle en square), bij de geordende lijst uit diverse soorten getallen en letters.
Ongeordende en geordende lijsten mogen (ook onderling) genest worden, dat wil zeggen dat binnen een lijst een nieuwe lijst opgenomen mag worden.

Een definitielijst is een lijst, welke bestaat uit termen en bijbehorende beschrijvingen. Het DL element bepaalt het begin en einde van een definitielijst en de elementen DT en DD definiëren respectievelijk de term en de beschrijving.

De menulijst (gedefinieerd met het MENU element) was oorspronkelijk bedoeld als een ongeordende lijst, waarvan de items niet meer dan één regel zouden beslaan. Bij de directorylijst (gedefinieerd met het DIR element) zou elke item niet meer dan 20 karakters moeten bevatten en zou de lijst weergegeven moeten worden in meerdere kolommen. Omdat alle belangrijke browsers zowel de menulijst als de directorylijst weergeven als de gewone ongeordende lijst, hebben de elementen MENU en DIR hun betekenis verloren. Het gebruik ervan wordt in HTML 4 daarom afgeraden en ze worden in deze handleiding ook niet behandeld.

Met behulp van stijlen heb je uitgebreide mogelijkheden om de weergave van een lijst te bepalen.


Vervolg: Ongeordende lijst



Inhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003