HTML Lijsten


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie lijsten | Ongeordende lijst | Geordende lijst | Definitielijst | Het gebruik van stijlen

Gerelateerde elementen: DD | DIR | DL | DT | LI | MENU | OL | UL


Geordende lijst

In een geordende lijst zijn de items genummerd met behulp van een getal of een letter. De geordende lijst wordt gemaakt met de elementen OL en LI.

<OL>
<LI>Dit is het eerste item van de geordende lijst (indien ... in)</LI>
<LI>Dit is het tweede item van de geordende lijst</LI>
<LI>Dit is het derde item van de geordende lijst</LI>
</OL>

De browser geeft dit zo weer:

 1. Dit is het eerste item van de geordende lijst (indien de tekst langer is dan op één regel past, springt deze op de volgende regels in)
 2. Dit is het tweede item van de geordende lijst
 3. Dit is het derde item van de geordende lijst

Door het TYPE attribuut toe te voegen aan het OL element kun je bepalen welke nummering gebruikt moet worden. Mogelijke waarden voor het TYPE attribuut zijn getallen (1), kleine letters (a), hoofdletters (A), kleine romeinse getallen (i) en grote romeinse getallen (I). In het volgende voorbeeld worden kleine letters gebruikt.

<OL TYPE="a">
<LI>Dit is het eerste item van de lijst</LI>
<LI>Dit is het tweede item van de lijst</LI>
<LI>Dit is het derde item van de lijst</LI>
</OL>

De browser geeft dit zo weer:

 1. Dit is het eerste item van de lijst
 2. Dit is het tweede item van de lijst
 3. Dit is het derde item van de lijst

Met het START attribuut kun je bepalen dat de nummering niet met de eerste waarde (1, a, A, i of I) moet beginnen, maar met een andere waarde. Dat kan nuttig zijn indien je een lijst wilt onderbreken met een paragraaf tekst en daarna de nummering weer wilt doorzetten. De waarde van het START attribuut is altijd een getal, ongeacht welke nummering je gebruikt.

<OL TYPE="I" START="3">
<LI>Dit is het eerste item van de lijst</LI>
<LI>Dit is het tweede item van de lijst</LI>
<LI>Dit is het derde item van de lijst</LI>
</OL>

De browser geeft dit zo weer:

 1. Dit is het eerste item van de lijst
 2. Dit is het tweede item van de lijst
 3. Dit is het derde item van de lijst

Binnen een lijst mag weer een volgende lijst opgenomen worden. Het kan daarbij handig zijn de nummering voor de geneste lijst afwijkend te maken.

<OL TYPE="1">
<LI>Dit is het eerste item van de lijst</LI>
<LI>Dit is het tweede item van de lijst
    <OL TYPE="a">
    <LI>Dit is het eerste subitem</LI>
    <LI>Dit is het tweede subitem</LI>
    </OL>
</LI>
<LI>Dit is het laatste item van de lijst</LI>
</OL>

De browser geeft dit zo weer:

 1. Dit is het eerste item van de lijst
 2. Dit is het tweede item van de lijst
  1. Dit is het eerste subitem
  2. Dit is het tweede subitem
 3. Dit is het laatste item van de lijst

Geordende en ongeordende lijsten mogen ook door elkaar gebruikt worden.

<OL TYPE="1">
<LI>Dit is het eerste item van de lijst</LI>
<LI>Dit is het tweede item van de lijst
    <UL TYPE="disc">
    <LI>Dit is het eerste subitem</LI>
    <LI>Dit is het tweede subitem</LI>
    </UL>
</LI>
<LI>Dit is het laatste item van de lijst</LI>
</OL>

De browser geeft dit zo weer:

 1. Dit is het eerste item van de lijst
 2. Dit is het tweede item van de lijst
  • Dit is het eerste subitem
  • Dit is het tweede subitem
 3. Dit is het laatste item van de lijst


Vervolg: DefinitielijstInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 14 september 2003