HTML beschrijving element UL


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het UL element wordt het volgende attribuut beschreven: COMPACT en TYPE.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het UL element wordt toegelicht in het onderdeel Lijsten in de Handleiding HTML.


UL


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het UL element definieert het begin en einde van een ongeordende lijst, waarvan de items voorafgegaan worden door een symbool (bij een door het OL element gedefinieerde geordende lijst, worden de items voorafgegaan door een volgnummer).
De opbouw is:

<UL>
..
</UL>


Elk item van een lijst wordt gedefinieerd met behulp van het LI element.
Lijsten kunnen genest worden: in elk LI element kunnen één of meer OL of UL elementen opgenomen zijn.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: één of meer LI elementen
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH;
Vereiste attributen: -
COMPACT


HTML 2.0
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het COMPACT attribuut kan gebruikt worden om vast te leggen dat de browser de lijst op een compacte wijze moet weergeven.
De opbouw is:

<UL COMPACT>
..
</UL>


In HTML 4.0 heeft het COMPACT attribuut het label afgekeurd gekregen.
TYPE


HTML 3.2
IE 4.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het TYPE attribuut bepaalt welk type markering voor de items van de lijst geplaatst wordt.
De opbouw is:

<UL TYPE="waarde">
..
</UL>


Mogelijke waarden zijn:
  • disc: de markering is een dicht rondje
  • circle: de markering is een open rondje
  • square: de markering is een vierkant.
In HTML 4.0 heeft het TYPE attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de list-style-type eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005