HTML beschrijving element NOSCRIPT


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Het gebruik van het NOSCRIPT element wordt toegelicht in het onderdeel Scripts in de Handleiding HTML.


NOSCRIPT


HTML 4.0
IE 3.0
NN 3.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.0
Het NOSCRIPT element wordt vaak in combinatie met het SCRIPT element gebruikt en kan informatie bevatten, welke een gebruiker te zien krijgt wanneer de browser het gebruik van scripts niet ondersteunt, of wanneer een gebruiker de mogelijkheid tot het verwerken van scripts heeft uitgezet. In deze informatie kan de gebruiker erop gewezen worden dat het document scripts bevat, welke de browser niet kan uitvoeren. Een browser, waarin scripting wel wordt ondersteund of is toegestaan, is de inhoud van het NOSCRIPT element niet te zien.
De opbouw is:

<NOSCRIPT> </NOSCRIPT>

Het NOSCRIPT element wordt opgenomen in de body van het document.
Netscape Navigator 2 ondersteunt wel het gebruik van scripts, maar niet het NOSCRIPT element. De inhoud van het NOSCRIPT element wordt in deze browser dus wel weergegeven.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: in HTML 4.0 strict: één of meer elementen op blokniveau;
in HTML 4.0 transitional: elementen op blokniveau en inline elementen;
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003