HTML beschrijving element CENTER


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het CENTER element wordt toegelicht in het onderdeel Structureren van tekst in de Handleiding HTML.


CENTER


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het CENTER element wordt gebruikt om de ingesloten inhoud te centreren.
De opbouw is:

<CENTER> </CENTER>

De door het CENTER element ingesloten inhoud wordt in het algemeen voorafgegaan en gevolgd door de overgang naar een nieuwe regel. Een blanco regel, zoals bij het P element, wordt echter niet toegevoegd.

In HTML 4.0 heeft het CENTER element het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan het DIV element gebruikt worden en met behulp van de text-align eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.

DTD HTML 4.0: transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: elementen op blokniveau en inline elementen
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005