HTML Legenda HTML-elementen


Handleiding HTML HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Inhoud legenda: Ondersteuning | DTD-gegevens


Ondersteuning

OndersteuningstabelVoor de in de Handleiding HTML beschreven elementen en attributen is aangegeven of ze deel uitmaken van een HTML-specificatie en of ze ondersteund worden door de meest gebruikte browsers op het Windows platform. Dat is gedaan met behulp van een tabel zoals hiernaast afgebeeld. De betekenis van de afkortingen is hierna te zien.

HTML
Aangegeven is of het element of attribuut deel uitmaakt van een HTML-specificatie en zo ja vanaf welke van de versies 2.0, 3.2 en 4.0. Zie voor een toelichting het onderdeel HTML-specificaties.
Wanneer het versienummer in rood is weergegeven, dan heeft het element of attribuut in HTML 4.0 het label afgekeurd gekregen. In de beschrijving van het element of attribuut wordt het alternatief aangegeven.

IE
Microsoft Internet Explorer
Aangegeven is of het element of attribuut ondersteund wordt door de aangegeven browser en zo ja vanaf welke versie. Wanneer het versienummer van een browser tussen haakjes staat, dan wordt het element of attribuut niet (meer) door alle latere versies ondersteund.
NN
Netscape Navigator (Communicator)
MOZ
Mozilla
FF
Firefox
OP
Opera


Als gevolg van verschillen tussen subversies van de browsers en tussen versies voor de diverse platforms (Windows, Macintosh, Linux), kunnen zich in de praktijk incidenteel afwijkingen voordoen van de bij de beschrijving van de elementen en attributen genoemde ondersteuning.


VervolgInhoud legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (http://www.handleidinghtml.nl)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 december 2017