HTML HTML-specificaties


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Ontwikkeling HTML | HTML 2.0 | HTML 3.2 | HTML 4.0 | Overige elementen


Ontwikkeling HTML

Als onderdeel van het in 1989 door hem gestarte World Wide Web project, heeft Tim Berners-Lee in het najaar van 1990 HTML ontwikkeld. In eerste instantie is het een eenvoudige tekst-georiënteerde taal, maar met de toenemende populariteit van het World Wide Web ontstaat al gauw de behoefte aan meer uitgebreide mogelijkheden, zoals het opnemen van afbeeldingen en tabellen. Door de makers van browsers wordt op verschillende manieren op deze behoefte ingespeeld en de noodzaak tot standaardisatie dient zich aan. Het duurt echter nog tot september 1995 voordat als eerste standaard HTML 2.0 door het Internet Engineering Task Force (IETF) wordt vastgesteld. HTML 2.0 bevat alle basismogelijkheden bij het maken van HTML-documenten zoals het structureren van tekst, koppen, hyperlinks, lijsten en tekstopmaak en daarnaast afbeeldingen en formulieren.

In maart 1995, dus ruim voor de definitieve vaststelling van HTML 2.0, verschijnt een concept voor HTML 3.0. Nieuwe mogelijkheden in HTML 3.0 zijn onder andere tabellen en tekst, welke naast afbeeldingen uitgelijnd wordt. Een officiële standaard is HTML 3.0 nooit geworden: in september 1995 vervalt het concept.

De echte opvolger van HTML 2.0 wordt HTML 3.2, welke in mei 1996 als concept verschijnt en in januari 1997 van het World Wide Web Consortium (W3C) de status van aanbeveling krijgt. Uitbreidingen ten opzichte van HTML 2.0 zijn onder meer: tabellen, image maps, de integratie van Java applets, extra mogelijkheden voor de opmaak van tekst en het uitlijnen van tekst naast afbeeldingen. Bij het verschijnen van HTML 3.2, worden vrijwel al deze mogelijkheden reeds ondersteund door de dan actuele versies van de belangrijkste browsers.

De huidige standaard is HTML 4.0, welke in juli 1997 als concept is gepubliceerd en in december 1997 als aanbeveling is vastgesteld. Belangrijke thema's in HTML 4.0 zijn de scheiding tussen structuur en presentatie door het gebruik van stylesheets en een betere toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Tot de nieuwe mogelijkheden van HTML 4.0 behoren onder meer frames, het opnemen van objecten, verbeteringen voor tabellen en formulieren en de integratie van stylesheets en scripts. Lang niet alle deze mogelijkheden worden bij verschijnen van HTML 4.0 (correct) ondersteund door de belangrijkste browsers.

In enkele overzichten is te zien, welke elementen behoren tot HTML 2.0, HTML 3.2 en HTML 4.0 en welke elementen niet in een HTML-specificatie zijn opgenomen.


Vervolg: HTML 2.0Inhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (http://www.handleidinghtml.nl)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003