HTML HTML-specificaties


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Ontwikkeling HTML | HTML 2.0 | HTML 3.2 | HTML 4.0 | Overige elementen


HTML 3.2

Specificatie: http://www.w3.org/TR/REC-html32
Vastgesteld: 14 januari 1997

In HTML 3.2 zijn de volgende elementen opgenomen:

A
ADDRESS
APPLET *
AREA *
B
BASE
BASEFONT *
BIG *
BLOCKQUOTE
BODY
BR
CAPTION *
CENTER *
CITE
CODE
DD
DFN *
DIR
DIV *
DL
DT
EM
FONT *
FORM
HEAD
HR
HTML
Hx
I
IMG
INPUT
ISINDEX
KBD
LI
LINK
LISTING
MAP *
MENU
META
OL
OPTION
P
PARAM *
PLAINTEXT
PRE
SAMP
SCRIPT *
SELECT
SMALL *
STRIKE *
STRONG
STYLE *
SUB *
SUP *
TABLE *
TD *
TEXTAREA
TH *
TITLE
TR *
TT
U *
UL
VAR
XMP

De met * gemarkeerde elementen zijn nieuw toegevoegd in HTML 3.2.

De elementen SCRIPT en STYLE zijn onderdeel van HTML 3.2, maar uitsluitend als reservering voor de toekomstige integratie van scripts en stylesheets. Ze kennen in HTML 3.2 dan ook nog geen attributen.

De elementen LISTING, PLAINTEXT en XMP zijn in HTML 3.2 als verouderd aangemerkt en in HTML 4.0 niet meer opgenomen. Ze worden daarom niet in deze handleiding beschreven.


Vervolg: HTML 4.0Inhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (http://www.handleidinghtml.nl)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 2 december 2006