HTML beschrijving element TITLE


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen DIR en LANG is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Het gebruik van het TITLE element wordt toegelicht in het onderdeel Structuur document in de Handleiding HTML.


TITLE


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het TITLE element wordt een titel voor het document vastgelegd. Deze titel wordt niet weergegeven in het documentvenster, maar in de titelbalk van het venster. Daarnaast wordt de titel door zoekmachines gebruikt als beschrijving van een zoekresultaat en gebruiken browsers hem als iemand de pagina toevoegt aan de bookmarks (bij Netscape Navigator), de favorieten (bij Microsoft Internet Explorer) of de hotlist (bij Opera).
De opbouw is:

<TITLE>titel document</TITLE>

Elk document moet een TITLE element bevatten. Het wordt opgenomen in de head van het document, ingesloten door het HEAD element.
De titel mag speciale tekens bevatten. HTML-code binnen het TITLE element is niet toegestaan.
Het is verstandig een titel te gebruiken, die duidelijk maakt waar het document over gaat en op basis waarvan bijvoorbeeld gebruikers van een zoekmachine kunnen beslissen, of het bekijken van het document zinvol is.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: tekst inclusief speciale karakters
Mag zijn opgenomen in: HEAD
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003