HTML beschrijving element OPTION


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het OPTION element worden de volgende attributen beschreven: DISABLED, LABEL, SELECTED en VALUE.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het OPTION element wordt toegelicht in het onderdeel Formulieren in de Handleiding HTML.


OPTION


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het OPTION element wordt een keuzemogelijkheid voor een uitschuifkeuzelijst of een meervoudige keuzelijst in een formulier gedefinieerd. Het OPTION element wordt toegepast in combinatie met het SELECT element.
De opbouw is:

<OPTION>omschrijving keuze</OPTION>

Het gebruik van de beëindiging van het OPTION element is niet verplicht, maar wordt ten behoeve van een inzichtelijke opbouw van het document wel aanbevolen.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: niet verplicht
Inhoud: tekst inclusief speciale karakters
Mag zijn opgenomen in: OPTGROUP en SELECT
Vereiste attributen: -
DISABLED


HTML 4.0
IE -
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 6.0
Met het DISABLED attribuut kan aangegeven worden dat de gebruiker de betreffende keuzemogelijkheid niet mag selecteren.
De opbouw is:

<OPTION DISABLED> </OPTION>
LABEL


HTML 4.0
IE 7.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het LABEL attribuut kan gebruikt worden om een label op te geven voor een keuzemogelijkheid, welke korter is dan de inhoud van het OPTION element. Een browser die het LABEL attribuut ondersteunt, moet het label weergeven in plaats van de inhoud van het OPTION element.
De opbouw is:

<OPTION LABEL="label"> </OPTION>
SELECTED


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Standaard is de eerste keuzemogelijkheid in een keuzelijst geselecteerd. Door aan een (andere) keuzemogelijkheid het attribuut SELECTED toe te voegen wordt deze geselecteerd.
De opbouw is:

<OPTION SELECTED> </OPTION>
VALUE


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het VALUE attribuut kan bepaald worden welke waarde (gecombineerd met de waarde van het NAME attribuut van het SELECT element) naar de server gestuurd moet worden als de betreffende keuzemogelijkheid geselecteerd wordt. Als het VALUE attribuut niet is gebruikt, wordt de keuzemogelijkheid zelf (de inhoud van het OPTION element) naar de server gestuurd. Indien de inhoud van het OPTION element uit meerdere woorden bestaat, is het in verband met de verwerking van het script aan te bevelen gebruik te maken van het VALUE attribuut.
De opbouw is:

<OPTION VALUE="waarde"> </OPTION>Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 23 juni 2007