HTML beschrijving attributen Gebeurtenis-attributen


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Aan de meeste elementen kunnen attributen toegevoegd worden, welke betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij een bepaalde gebeurtenis. Deze gebeurtenis-attributen worden event handlers genoemd.

Een toelichting op het gebruik van gebeurtenis-attributen wordt gegeven in het onderdeel Scripts.

HTML 4.0 kent de volgende gebeurtenis-attributen: onclick, ondblclick, onmouseover, onmouseout, onmousedown, onmouseup, onmousemove, onkeypress, onkeydown, onkeyup, onload, onunload, onfocus, onblur, onsubmit, onreset, onselect en onchange.

Naast de in HTML 4.0 opgenomen gebeurtenis-attributen, zijn er nog een groot aantal die door één of meer browsers worden ondersteund. Voorbeelden zijn onerror en onresize.


Een aantal attributen heeft betrekking op algemene gebeurtenissen en kan toegevoegd worden aan alle elementen uit HTML 4.0, behalve aan APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE en TITLE. In de praktijk ondersteunen de gangbare browsers het gebruik van deze attributen echter slechts voor een beperkt aantal elementen.

onclick
De click gebeurtenis treedt op als de gebruiker met de muis op een element klikt.
ondblclick
De dblclick gebeurtenis treedt op als de gebruiker met de muis op een element dubbelklikt.
onmouseover
De mouseover gebeurtenis treedt op als de muisaanwijzer boven een element wordt geschoven.
onmouseout
De mouseout gebeurtenis treedt op als de muisaanwijzer van een element af wordt geschoven.
onmousedown
De mousedown gebeurtenis treedt op als de muisknop boven een element wordt ingedrukt.
onmouseup
De mouseup gebeurtenis treedt op als de ingedrukte muisknop boven een element wordt losgelaten.
onmousemove
De mouseup gebeurtenis treedt op als de muisaanwijzer verplaatst wordt, terwijl deze boven een element is.
onkeypress
De keypress gebeurtenis treedt op als een toets van het toetsenbord ingedrukt en weer losgelaten wordt boven een element is.
onkeydown
De keydown gebeurtenis treedt op als een toets van het toetsenbord ingedrukt wordt boven een element is.
onkeyup
De keyup gebeurtenis treedt op als een toets van het toetsenbord ingedrukt wordt boven een element is.


De volgende attributen hebben betrekking op gebeurtenissen in vensters en framesets. Ze kunnen toegevoegd worden aan de elementen BODY en het FRAMESET.

onload
De load gebeurtenis treedt op als de browser een document in een venster of frame heeft geladen, of alle frames in een frameset.
onunload
De unload gebeurtenis treedt op als de browser een document uit een venster of frame heeft verwijderd, of alle frames uit een frameset.


De volgende attributen kunnen toegevoegd worden aan de elementen A, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL, SELECT en TEXTAREA. In de praktijk ondersteunen de gangbare browsers het gebruik van deze attributen niet voor al de genoemde elementen. Daarentegen worden ze wel door de laatste versies van de bekende browsers ondersteund voor de elementen BODY en FRAMESET.

onfocus
De focus gebeurtenis treedt op als een element de focus krijgt, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van de tab-toets.
onblur
De blur gebeurtenis treedt op als een element de focus verliest, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van de tab-toets.


De volgende attributen hebben betrekking op gebeurtenissen in formulieren.

onsubmit
De submit gebeurtenis treedt op als de gegevens van een formulier worden verstuurd.
Het onsubmit attribuut mag toegevoegd worden aan het FORM element.
onreset
De reset gebeurtenis treedt op als de beginwaarden van de verschillende controls van een formulier worden hersteld.
Het onreset attribuut mag toegevoegd worden aan het FORM element.
onselect
De select gebeurtenis treedt op als de gebruiker tekst in een tekstveld of tekstvak selecteert.
Het onselect attribuut mag toegevoegd worden aan de elementen INPUT en TEXTAREA.
onchange
De change gebeurtenis treedt op als een control van een formulier de focus verliest, terwijl de gebruiker de waarde ervan heeft veranderd.
Het onchange attribuut mag toegevoegd worden aan de elementen INPUT, SELECT en TEXTAREA.


De volgende attributen zijn niet opgenomen in HTML 4.0, maar worden wel door de laatste versies van de bekende browsers ondersteund voor de elementen BODY en FRAMESET.

onerror
De onerror gebeurtenis treedt op als er sprake is van een fout bij het laden van een document of daarin opgenomen objecten (zoals afbeeldingen), of bij het uitvoeren van een script.
onresize
De onresize gebeurtenis treedt op als een venster of frame van grootte veranderd.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (http://www.handleidinghtml.nl)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004