HTML beschrijving element BR


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het BR element wordt het volgende attribuut beschreven: CLEAR.

De beschrijving van de attributen CLASS, ID, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Het gebruik van het BR element wordt toegelicht in het onderdeel Structureren van tekst in de Handleiding HTML.


BR


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het BR element (break) wordt gebruikt om aan te geven, dat de op het element volgende inhoud op een nieuwe regel geplaatst moet worden.
De opbouw is:

<BR>

Het BR element heeft alleen attributen en geen inhoud. Een beëindiging is daarom niet toegestaan.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verboden
Inhoud: - (het element is leeg)
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -
CLEAR


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het CLEAR attribuut kan gebruikt worden om aan te geven dat de op het element volgende inhoud pas geplaatst mag worden op de eerstvolgende regel met een vrije kantlijn. Het CLEAR attribuut wordt toegepast na zogenaamde zwevende inhoud, bijvoorbeeld afbeeldingen, tabellen en frames, waarvoor aan het betreffende element (IMG, TABLE, IFRAME) het ALIGN attribuut is toegevoegd met de waarde "left" of "right".
De opbouw is:

<BR CLEAR="waarde">

Mogelijke waarden zijn:
  • none: de inhoud wordt op de eerstvolgende regel geplaatst, ongeacht of de kantlijn vrij is (dit is de standaardwaarde)
  • left: de inhoud wordt geplaatst op de eerstvolgende regel met een vrije kantlijn aan de linkerzijde
  • right: de inhoud wordt geplaatst op de eerstvolgende regel met een vrije kantlijn aan de rechterzijde
  • all: de inhoud wordt geplaatst op de eerstvolgende regel, waarvoor zowel de kantlijn aan de linker- als de rechterzijde vrij zijn.
In HTML 4.0 heeft het CLEAR attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de clear eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005