HTML beschrijving element MENU


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het MENU element wordt het volgende attribuut beschreven: COMPACT.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.


MENU


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het MENU element definieert het begin en einde van een menulijst met korte items van niet meer dan één regel. De bedoelde weergave is die in een enkele kolom (in tegenstelling tot het DIR element, dat een lijst in meerdere kolommen zou moeten weergegeven).
De opbouw is:

<MENU>
..
</MENU>


Elk item van een lijst wordt gedefinieerd met behulp van het LI element.
Een MENU element mag geen elementen op blokniveau bevatten en menulijsten kunnen dus geen andere lijsten bevatten.
Het MENU element wordt door alle gangbare browsers op dezelfde wijze weergegeven als het UL element.

In HTML 4.0 heeft het MENU element het label afgekeurd gekregen. Als alternatief wordt aanbevolen het UL element te gebruiken.

DTD HTML 4.0: transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: één of meer LI elementen
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH;
Vereiste attributen: -
COMPACT


HTML 2.0
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het COMPACT attribuut kan gebruikt worden om vast te leggen dat de browser de lijst op een compacte wijze moet weergeven.
De opbouw is:

<MENU COMPACT>
..
</MENU>


In HTML 4.0 heeft het COMPACT attribuut het label afgekeurd gekregen.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004