HTML beschrijving element DIV


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het DIV element wordt het volgende attribuut beschreven: ALIGN.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het DIV element wordt toegelicht in het onderdeel Stylesheets in de Handleiding HTML.


DIV


HTML 3.2
IE 3.0
NN 2.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met DIV element kan een deel (division) van een HTML-document worden ingesloten. Door het ALIGN attribuut toe te voegen, kan de uitlijning van dat deel worden vastgelegd. Daarnaast kan aan de ingesloten inhoud een stijl worden gekoppeld met behulp van de attributen STYLE, CLASS, of ID. Het DIV element heeft een vergelijkbare functie als het SPAN element, alleen kan het elementen op blokniveau (zoals P, UL, TABLE en FORM) bevatten.
De opbouw is:

<DIV> </DIV>

De door het DIV element ingesloten tekst wordt in het algemeen voorafgegaan en gevolgd door de overgang naar een nieuwe regel. Een blanco regel, zoals bij het P element, wordt echter niet toegevoegd.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: elementen op blokniveau en inline elementen
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH
Vereiste attributen: -
ALIGN


HTML 3.2
IE 3.0
NN 2.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het ALIGN attribuut kan de horizontale uitlijning van de ingesloten inhoud bepaald worden.
De opbouw is:

<DIV ALIGN="waarde"> </DIV>

Mogelijke waarden zijn:
  • left: de inhoud wordt links uitgelijnd (dit is de standaardwaarde)
  • right: de inhoud wordt rechts uitgelijnd
  • center: de inhoud wordt gecentreerd
  • justify: de inhoud (tekst) wordt volledig uitgevuld (de ruimte tussen de woorden wordt daarvoor zo nodig vergroot).
De waarde justify wordt ondersteund door Microsoft Internet Explorer 4.0 en hoger, Mozilla, Netscape Navigator 4.0 en hoger en Opera 3.5 en hoger.

In HTML 4.0 heeft het ALIGN attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de text-align eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004